Transport FGDS News


Thailand Transport Map

13/01/2559

Thailand Transport Map

ด้วยความจำเป็นในภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการให้บริการระบบการคมนาคมขนส่ง กระทรวงคมนาคมได้พัฒนา Transport Map ภายใต้ชื่อ Transport FGDS ขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อบูรณาการระบบโครงข่ายของทุกภาคการขนส่ง

Web Map Services : WMS

ข้อมูลแผนที่

แผนที่แสดงจุดอุบัติเหตุและเส้นทางน้ำท่วม

ข่าวสาร GIS

สถิติน่าสนใจของกระทรวงคมนาคม

13/10/2559

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกระทรวงคมนาคม

12/05/2559

คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม”

กระทรวงคมนาคมได้จัดทำ คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก ประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทาง