ข่าวสาร GIS

สถานการณ์อุทกภัยปี 2562

10/09/2562

รายงานสถานการณ์อุทกภัยปี 2562 ซึ่งแสดงข้อมูลน้ำท่วมบนโครงข่ายคมนาคม และข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมของ สทอภ. (GISTDA)

แผนที่โครงข่ายคมนาคม 77 จังหวัด

22/02/2561

แผนที่โครงข่ายคมนาคมรายจังหวัด 77 จังหวัด ในรูปแบบ PDF File http://giportal.mot.go.th/tools/home/index.html

คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม”

12/05/2559

กระทรวงคมนาคมได้จัดทำ คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก ประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทาง

ระบบบริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS

02/10/2558

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS โดยพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง แก่ประชาชนทั่วไป

123456789