ข่าวสาร GIS

แผนที่โครงข่ายคมนาคม 77 จังหวัด

22/02/2561

แผนที่โครงข่ายคมนาคมรายจังหวัด 77 จังหวัด
ในรูปแบบ PDF File
ดาวน์โหลดได้ที่
http://giportal.mot.go.th/tools/apps/PublicGallery/index.html?appid=bd978ffc326a4edb85f10bdf920655fb

คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม”

12/05/2559

กระทรวงคมนาคมได้จัดทำ คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก ประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทาง

ระบบบริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS

02/10/2558

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS โดยพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง แก่ประชาชนทั่วไป

การประชุมนานาชาติ Asia GIS

02/05/2557

สทอภ. ได้ร่วมกับ Asia GIS Association เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ Asia GIS ขึ้นระหว่าง 16-17 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

123456789