ข่าวสาร GIS

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

13/10/2559

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกระทรวงคมนาคม

คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม”

12/05/2559

กระทรวงคมนาคมได้จัดทำ คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก ประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทาง

ระบบบริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS

02/10/2558

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS โดยพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง แก่ประชาชนทั่วไป

การประชุมนานาชาติ Asia GIS

02/05/2557

สทอภ. ได้ร่วมกับ Asia GIS Association เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ Asia GIS ขึ้นระหว่าง 16-17 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

123456789