การประชุมนานาชาติ Asia GIS 02/05/2557

ด้วย สทอภ. ได้ร่วมกับ Asia GIS Association เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ Asia GIS ขึ้นระหว่าง 16-17 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ อีกทั้งในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งของประเทศจีนด้วย หากท่านมีความสนใจคลิกที่นี้ http://asiagis2014.gistda.or.th/registration/