คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม” 12/05/2559

          กระทรวงคมนาคมได้จัดทำ คู่มือการเดินทางทั่วไทย ใกล้-ไกลไปกับคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทาง โดยสามารถ download ที่นี่