ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 13/10/2559

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

***********************

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

กระทรวงคมนาคม