สถานการณ์อุทกภัยปี 2562 10/09/2562

รายงานสถานการณ์อุทกภัยปี 2562 ซึ่งแสดงข้อมูลน้ำท่วมบนโครงข่ายคมนาคม และข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมของ สทอภ. (GISTDA)
คลิ๊กที่นี่