ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
E-mail: e-gis@mot.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 0-2283-3170, 0-2283-3193

ติดต่อเรา