คู่มือระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ

กระทรวงคมนาคม

 


ระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ กระทรวงคมนาคม

1. หน้าแรกของระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ

          หน้าแรกของระบบ คือ ส่วนที่แสดงผลข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บท่าภูมิศาสตร์สารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงเมนูต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

          โดยเมนูการเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ได้ถูกจัดเรียงเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคล่องตัวในการเรียกใช้งาน ดังรูปที่ 1 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหน้าแรกของระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ


1.1 เมนูบาร์

แสดงเมนูการเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ของระบบ ประกอบไปด้วย

1.      หน้าแรก                  

2.      ข่าวสาร         

3.      ดาวน์โหลด

4.      FAQ

5.      รวมลิงค์

6.      คู่มือการใช้งาน

7.      เงื่อนไขการให้บริการ

8.      ติดต่อเรา

9.      ผังเว็บไซต์

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ โดยการคลิกที่ลิงค์เมนูดังกล่าว ดังรูปที่ 2 เช่น หากต้องการดูข้อมูลในหน้าแรกของระบบ ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ข้อความ “หน้าแรก” จากนั้นระบบจะทำการเปิดหน้าจอดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

 

 

รูปที่ 2 แสดงรูปเมนูบาร์

1.2 Transport FGDS News

          คือ การแสดงข้อมูลการขนส่ง FGDS

รูปที่ 3  แสดงรูป Transport FGDS News

 


 (1) แสดงหน้าจอระบบการให้บริการ Thailand’s Connectivity Map

                       รูปที่ 4 แสดงหน้าจอระบบ Thailand’s Connectivity Map

 

(2) แสดงหน้าจอระบบ Thailand Journey Planner

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอระบบ Thailand Journey Planner

 

 

 

 

 


(3) Transport FGDS News ระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร TFGDS ผู้ใช้งานสามารถคลิก “read more” เพื่ออ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอข่าวสาร TFGDS

 

          รายละเอียดข้อมูลข่าว ผู้ใช้งานสามารถคลิก “Back” เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอรายละเอียดข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Transport Map

            แสดงหน้าจอ Thailand Transport Map ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่หัวข้อตัวหนังสือสีฟ้า (1) เพื่อดูรายละเอียด Thailand Transport Map หรือคลิกที่ Thailand Transport Map ด้านล่าง (2) เพื่อดูข้อมูล Thailand Transport Map ทั้งหมดได้ ดังรูป

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอ ชุดข้อมูล Transport FGDS

 

(1) แสดงหน้าจอ Thailand Transport Map

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอ Thailand Transport Map

(2) เมื่อคลิกที่ลิงค์ Thailand Transport Map ด้านล่าง ระบบจะแสดงข้อมูล Thailand Transport Map ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ “read more” เพื่ออ่านรายละเอียดได้

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอข่าวสาร TFGDS Logistics

1.3 Web Map Service

คือ ส่วนแสดงรายการบริการ Web Map Service ต่างๆ ที่ให้บริการ ดังรูปที่ 11 โดยผู้ใช้จะสามารถก๊อปปี้ URL เพื่อนำไปใช้กับระบบงานด้าน GIS โดยการกดปุ่ม “Copy link“ เพื่อ copy URL ของ Web Map Service ไปยัง Clipboard

ในกรณีที่ต้องการดู Map Services ทั้งหมด ให้คลิกที่ “WMS ทั้งหมด” จากนั้นระบบจะแสดงรายการ Web Map Service ทั้งหมด ดังรูปที่ 12

 

รูปที่ 11 แสดงรูป Web Map Service

 

 

 

 

 

 


          แสดงข้อมูล Map Services ทั้งหมด โดยรายการ Map Services ดังกล่าวสามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายการต่างๆ ได้จากระบบ Backoffice ของเว็บไซต์

รูปที่ 12  แสดงรูป Web Map Service ทั้งหมด

1.4 สถานการณ์น้ำท่วม และ อุบัติเหตุล่าสุด

          คือ ส่วนแสดงข้อมูลแผนที่แสดงจุดอุบัติเหตุและเส้นทางน้ำท่วมล่าสุดที่มีการอัพเดตภายในระบบ ดังรูปที่ 13 โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

รูปที่ 13 แสดงรูปแผนที่แสดงจุดอุบัติเหตุและเส้นทางน้ำท่วม

 


1. ข้อมูลอุบัติเหตุ แสดงรายงานอุบัติเหตุล่าสุด จากระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุด้านการขนส่ง (TRAMS)

รูปที่ 14 แสดงรูปข้อมูลอุบัติเหตุ

 

2. ข้อมูลน้ำท่วม แสดงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด จากระบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

รูปที่ 15 แสดงรูปข้อมูลน้ำท่วม

 

 

 

 


1.5 ข่าวสาร GIS

ข่าวสาร GIS แสดงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ GIS ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงค์หัวข้อข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด หรือคลิกที่ “ข่าวสาร GIS ทั้งหมด” จากนั้นระบบจะทำการลิงค์ไปยังหน้าข่าวสาร GIS ทั้งหมดของเว็บไซต์

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอข่าวสาร GIS

1.6 สถิติน่าสนใจของกระทรวงคมนาคม

            แสดงข้อมูลสถิติน่าสนของกระทรวงคมนาคม

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอสถิติน่าสนใจของกระทรวงคมนาคม (Road Infrastructure)

 

รูปที่ 18 แสดงหน้าจอสถิติน่าสนใจของกระทรวงคมนาคม (ทางรถไฟ)

1.7 รายการเว็บสำหรับผู้ปฏิบัติ

          คือ ส่วนแสดงรายการเว็บไซต์ของระบบต่างๆที่ผู้ปฏิบัติสามารถใช้งานได้ โดยก่อนที่จะสามารถเข้าใช้งานระบบส่วนนี้ได้จะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบก่อน

รูปที่ 19  แสดงรูปเว็บสำหรับผู้ปฏิบัติ

          เมื่อ Log in เข้าระบบสำเร็จระบบจะแสดงรายการเว็บสำหรับผู้ปฏิบัติตามสิทธิ์การใช้งาน ซึ่งจะสามารถคลิกลิงค์เพื่อเข้าใช้งานได้ (2)  ดังรูปที่ 20

ซึ่งรายการเว็บสำหรับผู้ปฏิบัติดังกล่าวสามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายการต่างๆ ได้จากระบบ Backoffice ของเว็บไซต์

รูปที่ 20 แสดงรูปเมนูสำหรับผู้ปฏิบัติ เมื่อผู้ใช้งาน Log in เข้าระบบสำเร็จ

 

เมื่อ Log in เข้าใช้ระบบงานได้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและสามารถส่งจดหมายข่าว (Send Newsletter) (1) ได้ ดังรูปที่ 20

1.8 ระบบสำหรับประชาชน

          คือ ส่วนแสดงระบบสำหรับประชาชนที่ประชาชนสามารถใช้งานได้ โดยสามารถคลิกที่ชื่อระบบที่เป็นตัวอักษรสีฟ้า เพื่อเข้าสู่ระบบต่างๆที่ต้องการ

รูปที่ 21 แสดงรูประบบสำหรับประชาชน

                                               

ซึ่งรายการเว็บสำหรับประชาชนดังกล่าวสามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายการต่างๆ ได้จากระบบ Backoffice ของเว็บไซต์

1.9 ลิงค์การเข้าใช้งานส่วนต่างๆ

          แสดงหน้าจอส่วนของการเข้าใช้งานลิงค์ต่างๆแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังรูป

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอลิงค์การเข้าใช้งานส่วนต่างๆ

(1)   ลิงค์เข้าสู่ระบบ Transportation GI Portal

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอระบบ Transportation GI Portal

 


(2) ลิงค์เข้าสู่ระบบ MOT GIS

(3) ลิงค์ข้อมูลต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่หัวข้อตัวอักษรสีฟ้า เพื่อลิงค์ไปยังเรื่องที่ต้องการสนใจดูรายละเอียด

 

2. ข่าวสาร

          คือ ส่วนแสดงรายการข่าวสาร GIS ทั้งหมด ดังรูปที่ 24 โดยระบบจะแสดงหัวข้อข่าว วันที่ข่าว และเนื้อหาข่าวบางส่วน โดยผู้ใช้สามารถคลิกลิงค์ “read more” เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของข่าวได้

รูปที่ 24 แสดงรายการข่าวสารทั้งหมด

 

 

 

 


          เมื่อคลิกลิงค์ “read more..” ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของข่าวสาร GIS นั้น ซึ่งจะประกอบไปด้วย หัวข้อข่าว วันที่ข่าว รูปภาพข่าว และ เนื้อหาข่าวทั้งหมด ดังรูปที่ 25 ผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่ม “กลับ” เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้

 

รูปที่ 25 แสดงรายละเอียดทั้งหมดของข่าวสาร


3.ดาวน์โหลด

          คือ ส่วนสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ได้ โดยระบบจะแสดงชื่อไฟล์สำหรับโหลดข้อมูลเป็นตัวอักษรสีฟ้า (1) และ รายละเอียดไฟล์เป็นตัวอักษรสีเทา (2) ดังรูปที่ 26

          ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการโหลดข้อมูลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “Download” (3)

รูปที่ 26 แสดงหน้าจอสำหรับดาวน์โหลดข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. FAQ

          เป็นส่วนสำหรับแสดงคำถามที่ถามบ่อยครั้ง โดยระบบจะแสดงคำถาม (1) และ คำตอบ (2)      ที่เกี่ยวกับระบบทั้งหมด ดังรูปที่ 27 ผู้ใช้สามารถเลือกระบบที่ต้องการเพื่อกรองคำถามที่ถามบ่อยครั้งของระบบนั้นได้ โดยการคลิกเลือกชื่อระบบที่ต้องการ (3)

รูปที่ 27 แสดงหน้าจอคำถามที่ถามบ่อยครั้ง (FAQ)  

5. รวมลิงค์

          คือ ส่วนที่แสดงรายการเว็บลิงค์ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ โดยจะแสดงชื่อลิงค์เป็นตัวอักษรสีฟ้า (1) และ รายละเอียดลิงค์เป็นตัวอักษรสีเทา ดังรูปที่ 28

                       

ซึ่งผู้ใช้สามารคลิกที่ชื่อลิงค์ (1) เพื่อทำการลิงค์ไปยังเว็บลิงค์ต่างๆ ได้

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอรวมลิงค์

6. คู่มือการใช้งาน

          ส่วนแสดงคู่มือการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถ คลิก (1) Word เพื่อพิมพ์คู่มือการใช้งานเป็นไฟล์ Word หรือ คลิก (2) เพื่อพิมพ์คู่มือการใช้งานเป็นไฟล์ PDF

รูปที่ 29 แสดงหน้าจอคู่มือการใช้งาน


7. เงื่อนไขการให้บริการ

คือ ส่วนแสดงเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ดังรูปที่ 30  ซึ่งข้อความเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวสามารถแก้ไขข้อความได้จากระบบ Backoffice ของเว็บไซต์

รูปที่ 30 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการให้บริการ

 

 

 

 

 


8. ติดต่อเรา

คือ ส่วนแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์และแสดงแผนที่ (1) ดังรูปที่ 31 และผู้ใช้สามารถส่ง E-mail ให้ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ ผ่านทางแบบฟอร์ม (2) ของเว็บไซต์ได้

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอติดต่อเรา


9. ผังเว็บไซต์

          คือ ส่วนที่แสดงผังเว็บไซต์ (Site Map) เพื่อแสดงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ดังรูปที่ 32 โดยผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงค์เมนูต่างๆ (1) เพื่อทำการลิงค์ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้

                              รูปที่ 32 แสดงหน้าจอผังเว็บไซต์ (Site Map)